Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1YPRHzNBP9oH
Zdjęcie przedstawia kartkę, po której ktoś pisze piórem wiecznym.

Poetyka reportażu na podstawie wybranych fragmentów

Źródło: licencja: CC 0 1.0.

Reportaż nazywany jest gatunkiem pogranicznym, umieszczanym na styku publicystyki i literatury. By wyraźnie odróżnić go od dziennikarskiej relacji czy tzw. reportażu doraźnego (np. interwencji), mówi się o reportażu literackim. To gatunek, który przełamuje ulotność codziennej prasy, nie stroni od uogólnień, szerszych ujęć i analiz. Z dziennikarstwem łączy go funkcja informacyjna i sprawozdawcza, stosunek do faktów, autentyzm, z literaturą zaś - sposób przedstawiania, kompozycja, język. Nie ma jednego katalogu środków wyrazu właściwego dla gatunku reportażu. Można wręcz powiedzieć, że jedynym ograniczeniem dla autora jest… on sam.

Twoje cele
  • Omówisz cechy reportażu.

  • Przeanalizujesz środki językowe używane w reportażu.

  • Odróżnisz reportaż od tekstów fikcjonalnych.