Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1ZtRGqAvtaka
Grafika przedstawia drogę prowadzącą wśród łąk. Po drodze idzie mały chłopiec ubrany w strój Supermana. Jest odwrócony tyłem do widza.

Współczesne wcielenia bohatera w literaturze popularnej

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Co obecnie znaczy słowo „bohater”? Według Słownika języka polskiego jest to:

1. osoba, która odznaczyła się męstwem,

2. główna postać w utworze literackim, filmie, operze itp.; też: postać reprezentatywna dla danego utworu, okresu,

3. osoba chwilowo skupiająca na sobie uwagę otoczenia,

4. postać o nadludzkich cechach.

Z przytoczonych powyżej definicji będą nas interesowały pierwsza i ostatnia (nie chodzi tu o osobę skupiającą uwagę otoczenia tylko na skutek nadzwyczajnego wypadku), a więc bohaterem będzie dla nas postać, która wykazuje się męstwem i ma nadludzkie cechy, takie jak ogromna siła. Dodajmy, że cechy te są wykorzystywane tylko w obronie wartości takich jak ludzkie życie.

Bohaterzy tłumnie zaludniali starogreckie mity i, jako rycerze, przewijali się przez karty poematów aż do oświecenia. Czy współczesna popkultura przejęła funkcję mitotwórczą i tworzy własnych herosów? Odpowiedź znajdziemy we współczesnych komiksach i filmach.

Twoje cele
  • Poznasz sposoby rozumienia pojęcia „bohater”.

  • Wymienisz różne wcielenia bohaterów.

  • Utrwalisz informacje na temat cech gatunkowych komiksu.