RrG644xAswBbH
Zdjęcie przedstawia dwie dłonie, które oddalają się od siebie.

Nędza, samotność i obcość bohaterów emigrantów. Emigranci, reż. K. Kutz

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Emigranci Sławomira Mrożka należą do tych sztuk, które dużo wymagają od widza i aktorów odgrywających role AA i XX. Tekst dramatu jest „gęsty”, pełen napięcia, które rośnie w miarę rozwoju wydarzeń. Bohaterowie pozbawieni imion i nazwisk są współczesnymi Everymanami, którzy uosabiają los emigrantów, samotników, ludzi w zawieszeniu między pragnieniem powrotu a niechęcią do ojczyzny. Dramat Mrożka pochodzi z 1974 roku, a jednak wciąż zadziwia aktualnością. Jedną z prób ukazania owej aktualności podjął w 1995 roku Kazimierz Kutz. Jego spektakl trafił do Złotej Setki najlepszych spektakli Teatru Telewizji.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz bohaterów Emigrantów, zwracając uwagę na różnice między nimi.

  • Przypomnisz sobie bezpośrednie i pośrednie sposoby charakteryzowania bohaterów.

  • Przeanalizujesz reakcje między bohaterami.

  • Zbadasz, co jest źródłem konfliktów między nimi.

  • Zbadasz kategorię obcości w utworze Mrożka.