Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RX0VpsauOX5Xf
Grafika przedstawia mikrowłókienka neuronu kry mózgowej. Komórki te mają nieregularny kształt o poszarpanych krawędziach. Połączone są ze sobą za pomocą długich, cienkich, nitkowatych aksonów.

Strukturalne i funkcjonalne typy neuronów

Mikrowłókienka neuronu kory mózgowej myszy w połowie trzeciego dnia neurogenezy in vitro. Zdjęcie spod mikroskopu konfokalnego.
Źródło: Howard Vindin, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Neuron, czyli komórka nerwowa, jest podstawowym elementem układu nerwowego. To właśnie neurony odpowiadają za to, że możemy czytać ten tekst, a także za to, że odczuwamy ból i  poruszamy naszym ciałem. W ludzkim układzie nerwowym jest kilkanaście miliardów neuronów (nicienie mają ich 300, a muszka owocowa – 300 tysięcy).

Komórki nerwowe wykazują duże zróżnicowanie morfologiczne i w mniejszym zakresie – czynnościowe. Stosując różne kryteria podziału, wyodrębniono kilkanaście ich typów. Pomimo występujących między nimi różnic zadaniem wszystkich komórek nerwowych jest odbieranie, przetwarzanie oraz przekazywanie informacji o działających na organizm bodźcach.

Twoje cele
  • Poznasz funkcje neuronów.

  • Dowiesz się, jakie są podstawowe kryteria klasyfikacji komórek nerwowych. 

  • Wyjaśnisz, na czym polega przewodzenie ortodromowe.