Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1JRrFoW6pXsl
Zdjęcie przedstawia ścianę budynku. Znajduje się na niej napis No one is illegal.

Czynniki sprzyjające powstaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prawa człowieka

Źródło: Miko Guzik, domena publiczna.
Deklaracja niepodległości z 4 lipca 1776 r.

Uważamy za oczywiste następujące prawdy: że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że Stwórca obdarzył ich określonymi, nienaruszalnymi prawami, a wśród praw tych jest życie, wolność i dążenie do szczęścia.

deklaracja Źródło: Deklaracja niepodległości z 4 lipca 1776 r., [w:] Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. Marek Kinstler, Marian Józef Ptak, Wrocław, s. 331.

Zastanów się, w jaki sposób powyższe słowa z najważniejszego dokumentu w Stanach Zjednoczonych odnoszą się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Czy człowiek, który jest zniewolony i nieszczęśliwy, jest zdolny do zaangażowania się w sprawy wspólnoty?

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym są prawa człowieka.

  • Przeanalizujesz rozwój idei praw człowieka.

  • Scharakteryzujesz relację między prawami człowieka a społeczeństwem obywatelskim.