Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1cj0P5cepvKJ
Zdjęcie przedstawia głowę Matki Boskiej. Ma ona pociągłą twarz i głęboko osadzone oczy. Na głowie ma chustę.

Bogurodzica jako inspiracja dla twórców późniejszych epok

Fragment XIII wiecznej ikony z motywem deesis
Źródło: domena publiczna.

W XV w. Bogurodzica miała nie tylko znaczenie religijne, ale pełniła też funkcję hymnu rycerstwa polskiego. Jako pierwszy w naszym rodzimym języku utwór poetycki o tak wysokim poziomie artystycznym, a także jako pieśń o szczególnej wadze dla całego narodu, stanowiła ważną inspirację dla twórców następnych epok, np. dla romantyków – Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, a później także dla poetów należących do pokolenia Kolumbów, m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz szczególne znaczenie Bogurodzicy w kulturze polskiej.

  • Omówisz symbolikę Bogurodzicy w dobie romantyzmu i w latach późniejszych.

  • Omówisz sytuację liryczną w utworach Hymn Juliusza Słowackiego oraz Modlitwa do Bogarodzicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

  • Wskażesz wybrane wydarzenia z życia Marii Panny, które stawały się inspiracją dla malarzy.