Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rc2WRb0Hu0Wjt
Zdjęcie przedstawia ścianę, na której znajduje się wiele warstw malunków z graffiti. Na ich tle wyróżnia się symbol pacyfy.

Ruch pacyfistyczny i wizja globalnej zagłady

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Zgodnie z koncepcją Carla von ClausewitzaCarlCarla von Clausewitza wojna jest przedłużeniem polityki. Jeśli prześledzimy historię ludzkości, często możemy odnieść wrażenie, że jest ona historią wojen. Wydaje się, że dzięki wojnom można było likwidować spory, choć przecież większość działań zbrojnych kończyła się porozumieniem stron. Walka mogła na pewno wymuszać zgodę strony słabszej, ale czy wymuszona zgoda to rozwiązanie problemu? Również obecnie użycie siły jako metoda rozwiązywania sporów ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, których liczba rośnie wraz z brutalizacją działań zbrojnych. Niezmiernie trudno określić, kiedy narodził się ruch antywojenny, ale wiadomo, że rozwinął się w XX w. Już V w. p.n.e. grecki poeta Arystofanes napisał komedię Lizystrata opisującą układ kobiet z walczących ze sobą miast, które postanowiły wstrzymać się od współżycia seksualnego ze swoimi mężami do czasu, aż ci zawrą pokój. Tego rodzaju działania można było obserwować w kolejnych wiekach i konfliktach, aż do narodzin pacyfizmu.

Carl
Twoje cele
  • Przeanalizujesz, kiedy narodził się ruch antywojenny.

  • Wyjaśnisz, czym jest pacyfizm.

  • Dowiesz się, skąd wzięła się wizja globalnej zagłady.

  • Ocenisz przyczyny narodzin teorii globalnej zagłady.

  • Scharakteryzujesz różne wizje końca świata.