Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RMqZR2EXCHb2t
Zdjęcie przedstawia liście, na których znajdują się krople wody.

Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy roślin

Głównymi organami przeprowadzającymi fotosyntezę u roślin są liście.
Źródło: https://pixabay.com/, domena publiczna.

Fotosynteza jest złożonym procesem metabolicznym występującym u organizmów samożywnych. U roślin intensywność tego procesu zależy od czynników zewnętrznych (egzogennych) i wewnętrznych (endogennych). Najważniejszymi czynnikami zewnętrznymi są: natężenie światła i temperatura oraz dostępność wody i dwutlenku węgla. Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi są: struktura liścia, liczba i rozmieszczenie w nim aparatów szparkowych, układ chloroplastów w komórkach miękiszu asymilacyjnego oraz zawartość barwników fotosyntetycznych i soli mineralnych.

Twoje cele
  • Podzielisz czynniki wpływające na przebieg fotosyntezy na zewnętrzne i wewnętrzne.

  • Scharakteryzujesz czynniki zewnętrzne, od których zależy intensywność fotosyntezy.

  • Scharakteryzujesz czynniki wewnętrzne, od których zależy intensywność fotosyntezy.

  • Określisz wpływ współzależności zewnętrznych czynników na intensywność fotosyntezy.

  • Przeprowadzisz doświadczenie wykazujące wpływ zawartości dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy.