Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RMqZR2EXCHb2t

Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy roślin

Głównymi organami przeprowadzającymi fotosyntezę u roślin są liście.
Źródło: https://pixabay.com/, licencja: CC 0.

Fotosynteza jest złożonym procesem metabolicznym występującym u organizmów samożywnych. U roślin intensywność tego procesu zależy od czynników zewnętrznych (egzogennych) i wewnętrznych (endogennych). Najważniejszymi czynnikami zewnętrznymi są: natężenie światła i temperatura oraz dostępność wody i dwutlenku węgla. Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi są: struktura liścia, liczba i rozmieszczenie w nim aparatów szparkowych, układ chloroplastów w komórkach miękiszu asymilacyjnego oraz zawartość barwników fotosyntetycznych i soli mineralnych.

Twoje cele
  • Podzielisz czynniki wpływające na przebieg fotosyntezy na zewnętrzne i wewnętrzne.

  • Scharakteryzujesz czynniki zewnętrzne, od których zależy intensywność fotosyntezy.

  • Scharakteryzujesz czynniki wewnętrzne, od których zależy intensywność fotosyntezy.

  • Określisz wpływ współzależności zewnętrznych czynników na intensywność fotosyntezy.

  • Przeprowadzisz doświadczenie wykazujące wpływ zawartości dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida