R17kkHF8VUHfv
Ilustracja przedstawiająca schody wiodące ku górze. Na murze namalowany zwielokrotniony portret młodej kobiety z krótkimi włosami. Kobieta ma owalną twarz, wyregulowane brwi, przymknięte oczy, prosty nos i lekko skrzywione usta. Głowę przechyla w lewą stronę.

Subkultura i kontrkultura

Źródło: domena publiczna.
Encyklopedia PWN: subkultura

Położenie grupy w relacji do władzy, autorytetów, jej status i poczucie własnej tożsamości (np. etnicznej, zawodowej) prowadzą do wyłonienia się subkultury, której zasadniczą funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa i spójności grupy oraz wypracowanie układu znaczeń, pozwalającego członkom takiej grupy tolerować wymogi sytuacji, w jakiej się znajdują. W ramach subkultury kształtują się wzory zachowań i wyglądu jej uczestników, charakterystyczny język (gwara), system wartości.

pwn Źródło: Encyklopedia PWN: subkultura, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 21.07.2020 r.].
Twoje cele
  • Scharakteryzujesz pojęcie „subkultura”.

  • Przeanalizujesz, do jakich znanych ci grup społecznych można odnieść to pojęcie.

  • Zaprezentujesz swoje stanowisko w dyskusji na temat: „Czy i w jaki sposób subkultura może stać się elementem dominującym w kulturze?”.