Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RSsDrKmk6aEHW
Zdjęcie przedstawia blat stołu, na którym stoi otwarta książka, a na niej okulary. W pobliżu książki stoi paląca się świeca.

Kościół katolicki w Polsce. Konkordat

Źródło: domena publiczna.

Od XII wieku relacje państwo – Kościół katolicki określała specjalna umowa międzynarodowa, zwana konkordatem. Jednym z pierwszych był konkordat wormacki zawarty między Henrykiem V cesarzem (władza państwowa) a papieżem Kalikstem II (władza kościelna). Z biegiem czasu wiele państw zawierało konkordat ze Stolicą Apostolską (dotyczyło to relacji państwo – Kościół katolicki) i określało swój stosunek do Kościołów chrześcijańskich w ustawach zasadniczych (konstytucjach) lub w ustawach zwykłych.

Warto przypomnieć konkordaty czasów nowożytnych i współczesnych:

RbDGekTx6TatH
1801 konkordat Napoleona i papieża Piusa VII , 1821 konkordat z Prusami , 1851 konkordat z Hiszpanią , 1855 konkordat austriacki (katolicyzm religią panującą) , 1925 konkordat z Polską , 1929 konkordat z Włochami faszystowskimi , 1933 konkordat z III Rzeszą, zwany „paktem z diabłem”
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Obecnie obowiązuje kilka konkordatów w państwach, gdzie dominują katolicy, np. we Włoszech, Hiszpanii, Chorwacji, Polsce, a nawet w niektórych landach niemieckich, np. w Bawarii.

Twoje cele
  • Przedstawisz model relacji państwo – Kościół.

  • Przeanalizujesz stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z Kościołem katolickim.

  • Scharakteryzujesz relacje Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym związkiem wyznaniowym.

  • Wyjaśnisz zasady konkordatu między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.