Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R16fxwZFGH5ka

Z historii polskich partii socjalistycznych

Źródło: licencja: CC 0.

Polskie partie socjalistyczne podejmowały zagadnienia wykraczające poza obszar wyznaczony przez tradycyjny cel socjalizmu – obronę interesów klasowych pracowników. Jednym z celów niektórych polskich ugrupowań socjalistycznych była np. odbudowa niepodległego państwa polskiego, później dbano również o kwestię przestrzegania procedur demokratycznych. Program socjalistów, związany z polską tradycją romantyczną, niepodległościową i demokratyczną, był atrakcyjny nie tylko dla klasy robotniczej i drobnomieszczaństwa, ale także dla inteligencji.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz uwarunkowania powstania polskiego ruchu socjalistycznego.

  • Przeanalizujesz proces ewolucji instytucjonalnej polskich partii socjalistycznych.

  • Scharakteryzujesz rozwój ideologii socjalistycznej w Polsce.

  • Przeanalizujesz znaczenie ruchu socjalistycznego dla rozwoju polskiej państwowości.