R1IGIufVOfKAL
Ilustracja przedstawia żółte kwadraciki z literami układającymi się w napis error, czyli z angielskiego błąd.

Błąd przybliżenia. Błąd bezwzględny przybliżenia

Zaokrąglając liczby np. podając ceny, odległości, czy wagi popełniamy błędy przybliżenia. Duże znaczenie mają one zwłaszcza podczas wykonywania doświadczeń i badań fizycznych czy chemicznych. Wykonując doświadczania i opisując ich wyniki dowiesz się, że  błędy pomiaru dzielą się na trzy kategorie: błędy grube, błędy systematyczne i błędy przypadkowe.

Błędy grube powstają na skutek niestaranności osoby wykonującej eksperyment lub nieumiejętności użycia danego przyrządu. Przyczyną błędu systematycznego może być zła metoda pomiaru, wada urządzenia pomiarowego, zewnętrzne warunki pomiaru (np. zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu). Błąd przypadkowy, to np. błąd pomiaru. Jego źródłem mogą być też przypadkowe drgania budynku, czy ruch powietrza.

Dokonując różnych badań należy uwzględniać takie błędy, a na co dzień pamiętać, że nasze przybliżenia są nimi obarczone.

Ze względu na rodzaj zapisu błędy dzielą się na bezwzględne, względne oraz procentowe.

W tym materiale dowiesz się czym jest błąd bezwzględny i jak można go obliczyć.

Twoje cele
  • Przypomnisz sobie informacje na temat przybliżeń i zaokrągleń.

  • Przypomnisz sobie jak obliczamy wartość bezwzględną liczby rzeczywistej.

  • Poznasz pojęcie błędu.

  • Poznasz pojęcie błędu bezwzględnego.

  • Nauczysz się obliczać błąd bezwzględny.