R1RqjH741n4hU
Ilustracja przedstawia atrybuty królewskie: korona zdobiona drogimi kamieniami z okrągłym wykończeniem na górze w kształcie krzyża, pozłacana laska ze zdobioną rączką i zakończona czubkiem, pozłacana kula wielkości jabłka z krzyżem na szczycie.

Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego i pierwsze reformy

Insygnia koronacyjne Augusta III Sasa wykonane w 1733 r.
Źródło: dostępny w internecie: cyfrowe.mnw.art.pl, domena publiczna.

5 października 1763 r. umarł król August III i szlachta Rzeczpospolitej rozpoczęła przygotowania do elekcji jego następcy. Duża część narodu politycznego popierała elektora saskiego i syna zmarłego władcy – Fryderyka Krystiana. Gdy ten ostatni w grudniu 1763 r. zmarł na ospę, faworytami w rywalizacji o władzę zostali jego bracia: Franciszek Ksawery i Karol Krystian. Jednak Prusy i Rosja sprzeciwiły się kandydaturze Wettyna, lansując pomysł elekcji „Piasta”, czyli jednego spośród braci szlacheckiej.

R16HTUcr27QSK1
Linia chronologiczna ukazuje wydarzenia mające miejsce od 5 października 1763 roku do 3 maja 1971 roku, za czasów panowania Fryderyka drugiego w Prusach (1740-1786) do panowania Katarzyny drugiej w Rosji (1762-1796). 5 października 1763 – śmierć Augusta trzeciego Sasa. 7 maja 1764 – zwołanie sejmu konwokacyjnego. 6 września 1764 – elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski. 1766 – zwołanie sejmu. 20 marca 1767 – zawiązanie konfederacji słuckiej i toruńskiej. 23 czerwca 1767 – zawiązanie konfederacji radomskiej. 29 lutego 1768 – zawiązanie konfederacji barskiej. 1772 – pierwszy rozbiór Polski. 1791 – uchwalenie Konstytucji 3 maja.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Wyjaśnisz, dlaczego wyścig po władzę w 1764 r. wygrał właśnie Stanisław August Poniatowski.

 • Dostrzeżesz, że czasem walka o „słuszną” sprawę to tylko pretekst do osiągnięcia ukrytych celów.

 • Odkryjesz, ile różnych znaczeń może mieć jeden obraz.