Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
ReHchI1Xbltl8
Zdjęcie przedstawia murowany most, po którym jadą dwa piętrowe autobusy. W tle wieża Big Ben i wieża Pałacu Westminsterskiego, na szczycie której powiewa brytyjska flaga.

Stan przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w wybranym państwie europejskim – analiza

Źródło: Ramaz Bluashvili, domena publiczna.

Prawa mniejszości narodowych należą do kategorii praw człowieka. Ich przestrzeganie oznacza konieczność zapewnienia każdej grupie narodowościowej prawa do utrzymania własnej odrębności – kulturowej, językowej czy religijnej. Wiąże się to z zakazem dyskryminacji osób ze względu na ich przynależność narodową lub etniczną, a także brakiem polityki asymilacyjnej w odniesieniu do takich grup. Prawa mniejszości odgrywają szczególną rolę w Europie. Takie organizacje, jak Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy Unia Europejska, poświęcają im dużo uwagi. W tym e‑materiale zapoznamy się ze stanem przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, jakie obowiązki nakłada na swoje państwo Wielka Brytania w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych.

  • Ocenisz stan przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkiej Brytanii.

  • Scharakteryzujesz problemy, z jakimi borykają się przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkiej Brytanii.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida