RjJqf2NZ7JaSr
Fotografia przedstawia mozaikę. W części centralnej widoczna jest postać Matki Boskiej z dzieckiem na rękach. Po prawej i lewej stronie widać monarchów w koronach. Jeden z nich trzyma worek, drugi zwój. Ofiarowują je Matce Boskiej. Wokół głów wszystkich postaci widać złote nimby.

Bizancjum – podsumowanie

Fragment mozaiki w świątyni Hagia Sophia w Konstantynopolu (obecnie Stambuł).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. rolę spadkobiercy i kontynuatora tradycji rzymskiej przejęło cesarstwo wschodniorzymskie – Bizancjum – ze stolicą w Konstantynopolu. Mieszkańcy cesarstwa na Wschodzie, przez wielu nazywanego „greckim” ze względu na popularność języka i kultury greckiej, zawsze z dumą podkreślali swoje rzymskie korzenie i rodowód.

Konstantynopol był miastem potężnym, w okresie największej prosperity zamieszkanym nawet przez 500 tys. mieszkańców. O sile cesarstwa decydowały trzy filary: władza cesarska, armia i administracja państwowa oraz prężna gospodarka. Zasobność skarbu państwa pozwalała na utrzymanie stałego wojska, a także na opłacanie danin zagrażającym Bizancjum barbarzyńskim wodzom.

RX4fbT5ds5LWl1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia: 395 rok, podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie. 476 rok, upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. Od 527 do 565 roku, panowanie Justyniana pierwszego Wielkiego. 537 rok, ukończenie budowy świątyni Mądrości Bożej. 641 rok, zajęcie bliskowschodnich prowincji Bizancjum 762 rok, założenie Bagdadu. 1054 rok, wielka schizma wschodnia. Od 1096 do 1099 roku, pierwsza wyprawa krzyżowa. Od 1202 do 1204 roku, czwarta wyprawa krzyżowa. 1291 rok, utrata Akki, koniec okresu wypraw krzyżowych. 1453 rok, upadek cesarstwa bizantyjskiego.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Scharakteryzujesz najważniejsze cechy cesarstwa bizantyjskiego.

 • Wyjaśnisz, czy władców Bizancjum można nazwać spadkobiercami tradycji rzymskiej.

 • Wymienisz przełomowe momenty w historii Bizancjum.

 • Ocenisz, czy cesarstwo wschodnie miało szansę przetrwać dłużej.