Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1cfoZNOB8Ee2
Zdjęcie przedstawia liczne różnokolorowe kontenery. Są ze sobą połączone i ukazane w pewnej odległości nad ziemią.

Dynamika eksportu i importu

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/pojemnika-sk%C5%82adowania-handel-4203677/, domena publiczna.

Czas ostatnich dwóch dekad to ciągły wzrost polskiego eksportu i importu oraz kolejne rekordowe wartości obrotów towarowych handlu zagranicznego. Jaka jest dynamika eksportu i importu? Jak prezentuje się bilans handlowy tego okresu? Jakie są prognozy dla tych wskaźników? Czy spodziewane spowolnienie popytu zagranicznego i wyhamowanie ogólnoświatowego handlu oraz niepewności dotyczące polityk celnych i wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbiją się w znaczący sposób na wynikach polskiej gospodarki? O czym świadczą ujemne salda odnotowane w obrotach z krajami rozwijającymi się, a dodatnie z krajami rozwiniętymi? Tego dowiesz się z niniejszego materiału.

Twoje cele
  • Dowiesz się, jak definiuje się handel oraz czym jest bilans handlowy i bilans płatniczy.

  • Określisz przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju eksportu i importu.

  • Poznasz wskaźniki dynamiki eksportu i importu.

  • Scharakteryzujesz dynamikę eksportu i importu na świecie, w krajach wysoko rozwiniętych (w tym w Polsce), średnio i nisko rozwiniętych.

  • Poznasz ranking głównych eksporterów i importerów na świecie oraz miejsce Polski w tych rankingach.