Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1L5ZlhRds0rb
Zdjęcie satelitarne przedstawia ujście rzeki. To liczne rozgałęzienia wysunięte w stronę dużego zbiornika wodnego. Rozgałęzienia rzeki przypominają wachlarz.

Typy ujść rzecznych

Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Jednym z elementów budowy każdej rzeki jest jej ujście. Jest to również bardzo wyrazista część wybrzeża. W zależności od rodzaju transportowanego materiału i ruchu wody morskiej tworzą się różne typy ujść rzecznych. Cechują się także różną wielkością form, które tworzą. Ujścia rzek stanowią częstą i dogodną lokalizację portów. Jakie typy ujść wyróżniamy?

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest ujście rzeki.

  • Wymienisz typy ujść rzecznych i omówisz warunki, w których powstają.

  • Omówisz proces powstawania estuarium.