Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1SJGJdEIkLVz
Zdjęcie przedstawia dziurę ozonową powstającą na półkuli południowej. Nad obszarem Antarktydy zaznaczono ogromny obszar dziury ozonowej.

Dziura ozonowa

Wielka dziura ozonowa na półkuli południowej (kolor granatowy) widziana z orbity okołoziemskiej.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Ozon to gaz, którego cząsteczka składa się z trzech atomów tlenu. W zwiększonej koncentracji występuje w ozonosferze, czyli warstwie atmosfery ziemskiej, która znajduje się w stratosferze na wysokości kilkudziesięciu kilometrów nad poziomem morza. Gaz ten odgrywa ważną rolę w pochłanianiu promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez Słońce, szkodliwego dla organizmów żyjących na Ziemi. Niestety, od końca lat 70. XX w. obserwuje się systematyczny spadek całkowitej zawartości ozonu w atmosferze, przy czym największe obniżenie stężenia ozonu odnotowuje się w rejonie bieguna południowego (nad Antarktydą). Właśnie to zjawisko znacznego spadku koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej określa się mianem dziury ozonowej.

Twoje cele
  • Określisz znaczenie ozonu dla życia na Ziemi.

  • Scharakteryzujesz przyczyny spadku koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej.

  • Przedstawisz sposoby ochrony ozonosfery.