RS717ZD9jYilF
Grafika przedstawia mapę świata wpisaną w okrąg. Nad górną jej częścią znajdują się rozłożone wachlarzowato fotografie młodych ludzi.

Opinia publiczna a polityka zagraniczna

Źródło: domena publiczna.

Polityka zagraniczna współczesnych państw uwarunkowana jest rozmaitymi, niekiedy konkurencyjnymi względem siebie czynnikami. Ważną rolę odgrywa tu m.in. opinia publiczna. W krajach demokratycznych rządzący muszą się liczyć z przekonaniami oraz nastrojami społecznymi, co często ogranicza ich swobodę działania na arenie międzynarodowej. W reżimach autorytarnych dyplomacja często odgrywa istotną rolę w pracach legitymizacyjnych rządzących. Niemal wszędzie do głosu dochodzą rozmaite grupy interesu, które usiłują wpłynąć na politykę.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie opinii publicznej.

  • Opiszesz wpływ opinii publicznej na politykę zagraniczną państwa.

  • Wyjaśnisz zjawisko lobbingu.