Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RBg8stopc3duj
Zdjęcie przedstawia unoszące się różnokolorowe, przezroczyste kulki z różnymi ikonkami, na przykład samochodem, nutami, żarówką, aparatem fotograficznym.

Wpływ globalizacji na gospodarkę światową, państwo i obywatela

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/, domena publiczna.

Początków globalizacji należy szukać już w epoce wielkich odkryć geograficznych dokonywanych przez Europejczyków już w XV wieku. Wielu naukowców postrzega to zjawisko sceptycznie. Wątpliwości wynikają z faktu, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie dzięki temu procesowi powstaną nowe, niedające się przewidzieć formy ryzyka. Pytania dotyczą również tego, co globalizacja oznaczać będzie dla jednostek i państw. Homogenizacja społeczeństwa, wzrost nierówności społecznych to przykłady zagrożeń, które mogą eskalować w procesach globalizacyjnych.

Twoje cele
  • Zrozumiesz pojęcie globalizacji.

  • Przeanalizujesz wpływ globalizacji w skali macro ( gospodarka światowa, państwo) i micro (obywatel).

  • Ustalisz prognozę dotyczącą globalizacji na przyszłość.