Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RbVBBocSnXJtm
Zdjęcie przedstawia rzeźbę głowy, która stoi wśród zarośli. Rzeźba jest pęknięta.

Hermeneutyka filozoficzna Heideggera

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Dlaczego myśl filozoficzną Heideggera uznaje się za jedną z najważniejszych w wieku XX? Sprawił, że hermeneutyka stała się filozofią, a w każdym razie jej pełnoprawnym działem. Niemiecki myśliciel, stwierdził, że rozumienie nie jest sposobem poznawania, lecz bycia - istotą ludzkiej egzystencji. Dla określenia ludzkiego bytu użył słowa Dasein, które na język polski tłumaczy się jako: bycie‑tu‑oto (czasami jako: jestestwo). Dasein odnosi się do swego bycia, a za jego pośrednictwem – do bycia świata. I na tej relacji, według Heideggera, polega rozumienie. Odnosząc się do innych bytów, człowiek rozumie siebie samego. Odkrywanie sensu czegokolwiek odbywa się w kontekście całości znaczeń, jaką jest świat.

Twoje cele
  • Poznasz założenia hermeneutyki filozoficznej Martina Heideggera.

  • Zastanowisz się, czy Heideggerowską krytykę „interesowania się” można odnieść do ludzi z twojego otoczenia.

  • Sprawdzisz, co według Heideggera nazywa się myśleniem

  • Wskażesz założenia koła hermeneutycznego.