Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RLszAz0ynQbbf
Zdjęcie przedstawia złożone kobiece dłonie, jak do modlitwy. Położone są na otwartej grubej książce. Na palcu dłoni kobieta nosi obrączkę.

Zróżnicowanie religijne ludności świata

Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Według Encyklopedii PWN, religia to termin pochodzący od łacińskiego słowa relegare, oznaczającego zdolność odczytywania tego, co jest związane z Bogiem. Jako etymologię pojęcia religii wskazuje się również łacińskie słowo religare, które oznacza związanie człowieka z Bogiem, a także reeligare, tłumaczone jako obierać sobie Boga za przedmiot czci.

Wyznanie definiuje wiele aspektów życia człowieka, w konsekwencji czego jest ważnym elementem charakteryzującym całe społeczeństwa. Zróżnicowanie religijne ludności ma wpływ także na gospodarkę, np. w Indiach, gdzie krowy uznaje się za święte, chów tych zwierząt na rzeź nie występuje, z kolei np. islam zakazuje praktykowania lichwy, co decyduje o charakterze bankowości islamskiej. W tym e‑materiale zapoznasz się ze zróżnicowaniem religijnym ludności świata.

Twoje cele
  • Wymienisz religie występujące na świecie.

  • Scharakteryzujesz i opiszesz największe religie świata.

  • Przeanalizujesz przestrzenne oraz ilościowe rozmieszczenie wyznawców poszczególnych religii.