Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RyitmN83mLJOF
Zdjęcie przedstawia wysokie wnętrze kościoła. Po bokach znajdują się kolumny oraz łuki w kolorze szarym. Na środku stoją rzędy krzeseł. Na końcu pomieszczenia widoczny jest ołtarz, nad którym są okna z witrażami.

Podstawy prawne działalności związków wyznaniowych

Źródło: Pexels, domena publiczna.
Jan Paweł II

Wolność religijna sercem praw człowieka.

wstep Źródło: Jan Paweł II. Cytat za: Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXII Światowy Dzień Pokoju, janpawel2.blogspot.com.

Wolność religijną, czyli wolność sumienia i wyznania, jedno z podstawowych praw człowieka, gwarantują nie tylko dokumenty międzynarodowe. Państwa, w ramach swoich przepisów wewnętrznych, doprecyzowują kwestie związane z działalnością kościołów i związków wyznaniowych. Państwo polskie nie jest tu wyjątkiem.

Zapoznając się z materiałem, zwróć uwagę nie tylko na pojęcie wolności religijnej, ale szczególnie na przepisy prawa, na podstawie których w Polsce działają związki wyznaniowe i kościoły.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie „kościoły i związki wyznaniowe”.

  • Wymienisz akty prawne związane z działalnością związków wyznaniowych.

  • Przeanalizujesz procedury związane z założeniem i wykreśleniem z rejestru związków wyznaniowych.