Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RiTX9ktgYr7rO

Średnia arytmetyczna

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pikrepo.com.

Czy wiesz, że w czasie II wojny światowej alianci spisywali numery seryjne zdobytych czołgów niemieckich? Dzięki analizie statystycznej tych numerów, mogli statystycznie oszacować wielkość miesięcznej produkcji czołgów i innych elementów sprzętu wojskowego. Po wojnie stwierdzono, że wyniki, które w ten sposób uzyskano były znacznie dokładniejsze niż dane dostarczone przez wysoko wyszkolonych wywiadowców i obserwacje lotnicze.

Ta anegdota zapewne utwierdziła Cię w przekonaniu, jak ważną dziedziną wiedzy jest statystyka i z przyjemnością zapoznasz się z materiałem, który dotyczy średniej arytmetycznej – jednego z najważniejszych pojęć statystycznych.

Twoje cele
  • Obliczysz średnią arytmetyczną zestawu danych uporządkowanych oraz danych  nieuporządkowanych.

  • Wyodrębnisz własności badanego zestawu danych, na podstawie obliczonej średniej.