Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RcU0emrDzbSDo
Zdjęcie przedstawia płonącą świecę stojącą w otwartych, stykających się ze sobą dłoniach.

Z Tobą ja gadam... Rozmowa wieczorna Adama Mickiewicza

Źródło: dostępny w internecie: Pixabay, domena publiczna.

Po upadku powstania listopadowego Adam Mickiewicz, przytłoczony klęską, rozczarowany waśniami wśród Polaków we Francji i samym Paryżem („Paryżem brzydzę się jak piekłem”)Paryż(„Paryżem brzydzę się jak piekłem”), zwrócił się w stronę Boga. To właśnie w tym okresie powstały jego religijne liryki rzymskie: Arcy‑Mistrz, Rozum i wiara oraz Rozmowa wieczorna.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz romantyczne wyobrażenie Boga.

  • Przeanalizujesz obrazy Boga i człowieka w utworze Rozmowa wieczorna Adama Mickiewicza.

  • Rozpoznasz w tekście literackim środki artystycznego wyrazu i określisz ich funkcje.

Paryż