Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rr1BtcSOBJHrb
Zdjęcie przedstawia ogrodzoną łąkę, na której pasą się owce. W tle jest zbiornik wodny i wzniesienie.

Nowe funkcje wsi polskiej

Źródło: dostępny w internecie: Zdjęcie autorstwa Pixabay z Pexels, domena publiczna.

Choć niegdyś wieś odgrywała kluczową rolę dla rolnictwa, dziś można spotkać takie lokalizacje, które z tą gałęzią gospodarki mają niewiele wspólnego. Obecnie niejedna wieś polska to synonim rozwoju i nowoczesności. Przemiany, jakie zaszły w przemyśle, zupełnie zmieniły krajobraz wiejski, nadając mu przy tym nowe funkcje. Obok tych tradycyjnych, wieś jest źródłem utrzymania rodzin czy miejscem zamieszkania osób pracujących w mieście. Coraz częściej mieszczą się tam też lokalne muzea czy ośrodki kultury.

Twoje cele
  • Wymienisz, scharakteryzujesz i wyjaśnisz zróżnicowanie funkcjonalno‑przestrzenne typów obszarów wiejskich w Polsce.

  • Wymienisz i opiszesz przykłady występowania nowych typów wsi w Polsce.

  • Omówisz przyczyny rozwoju nowych typów wsi w Polsce.

  • Wyjaśnisz związek między rozwojem nowych funkcji wsi a procesami urbanizacji i semiurbanizacji.