Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RdKbeYjOMoblv
Zdjęcie przedstawia niemieckich żołnierzy w mundurach z hełmami zakończonymi szpikulcami. Stoją przy usypanym wale z ziemi pod drewnianą konstrukcją.

Przyczyny I wojny światowej. Zamach w Sarajewie i wybuch wojny

Niemieccy żołnierze na granicy z Belgią.
Źródło: Underwood & Underwood, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Od połowy XIX w. Turcja traciła wpływy na Półwyspie Bałkańskim. Do głosu dochodziły coraz liczniejsze słowiańskie ruchy narodowowyzwoleńcze. Ponadto słabość imperium osmańskiego spowodowała, że do walki o wpływy na Bałkanach stanęły Austro‑Węgry i Rosja. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, a w bałkańskim kotle powoli zaczynało wrzeć.  

RdOfKWsqilmJ41
Linia chronologiczna. 1853–1856: wojna krymska. Dziewiętnasty wiek: rozwinięcie się ruchów narodowych na Bałkanach. 1904–1905: wojna Rosji z Japonią. 1908: obalenie sułtana w Imperium Osmańskim. 1908: zaanektowanie przez Austro‑Węgry Bośni i Hercegowiny. 1912–1913: wojny bałkańskie. 1914–1918: pierwsza wojna światowa.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz najważniejsze konflikty polityczne i militarne poprzedzające I wojnę światową.

  • Wyjaśnisz, jak doszło do wybuchu I wojny światowej.

  • Zweryfikujesz swoją wiedzę na temat przyczyn I wojny światowej, wykonując zestaw ćwiczeń.