Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1cGahXabPqxy
Grafika przedstawia dwie męskie dłonie w uścisku. Nałożony jest na nie obraz kontynentów.

System polityczny

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

W każdym kraju na świecie funkcjonują inne rozwiązania dotyczące organizacji organów władzy i ich kompetencji. Takie rozwiązanie nazywamy systemem politycznym. Jest to zbiór struktur, instytucji, procedur działania, zasad i norm, które stabilizują stosunki między aparatem państwowym a partiami politycznymi oraz organizacjami i grupami społecznymi. Celem każdego systemu politycznego jest doprowadzenie do stabilności politycznej w państwie poprzez realizację wartości, które są społecznie akceptowane.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz znaczenie pojęcia system polityczny.

  • Wskażesz elementy systemu politycznego.

  • Przeanalizujesz funkcje systemu politycznego.

  • Przeanalizujesz klasyfikację systemów politycznych.

  • Scharakteryzujesz system polityczny funkcjonujący w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Przedstawisz przykłady systemów politycznych funkcjonujących na świecie.