Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rpya2yPF3r4cs
Ilustracja przedstawia kilka szkiców: frontonu starożytnej, greckiej budowli, kobiecych i męskich postaci. Są one nie zawsze wykończone. obrazy nachodzą na siebie tworząc mieszaninę postaci.

Estetyka modernistyczna. Liryka Kazimierza Przerwy‑Tetmajera

Paon (Szkice artystów Młodej Polski z kawiarni Turlińskiego w Krakowie)
Źródło: ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, domena publiczna.

Lekarstwem na lęki końca wieku wydawała się sztuka i związane z nią przeżycia estetyczne. Wobec utraty bezgranicznego zaufania do nauki i religii stała się ona drogą docierania do prawdy o świecie. Sądzono, że dzięki kontaktowi z pięknem można ukoić cierpienie, a nadto dotknąć tajemnicy metafizycznej. Artysta zaczął być postrzegany jako kapłan sztuki. Ona zaś sama w sobie stanowiła wartość, nie obciążały jej żadne pozaartystyczne cele. Te modernistyczne przekonania wyrażano hasłem modernistycznej estetyki: sztuka dla sztuki.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz hasło sztuka dla sztuki.

  • Scharakteryzujesz sylwetkę artysty młodopolskiego.

  • Omówisz sposób ukazania artysty w tekstach kultury.

  • Rozpoznasz w wierszu Kazimierza Przerwy‑Tetmajera środki artystyczne i omówisz ich funkcje.