Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1ZcsUyUM6dJp
Zdjęcie przedstawia krajobraz. Na pierwszym planie widoczne jest rozległe jezioro. Na drugim planie znajdują się masywy górskie. Na pochmurnym niebie są rozbłyski licznych błyskawic.

„Kto nienawidzi, kocha się lub boi, / Temu za piekło jedna chwila stoi”. Giaur jako bohater bajroniczny

Źródło: dostępny w internecie: Pixabay, domena publiczna.

Giaur, tytułowy bohater powieści poetyckiej Byrona, jest nowym typem postaci w literaturze, nazwanym od jego twórcy bohaterem bajronicznym. Nie poznajemy jego prawdziwego imienia, narodowości ani pełnej biografii, ale postać ta staje się wyrazem idei ważnych dla romantyków. Giaur przeżywa nieszczęśliwą, tragiczną miłość, jest emocjonalnie rozdarty i wyobcowany. Kierowany wielkimi namiętnościami, mści się, popełniając zbrodnię, ale czy zemsta może przynieść ulgę?

Twoje cele
  • Poznasz różne definicje bajronizmu.

  • Scharakteryzujesz Giaura jako bohatera bajronicznego.

  • Wskażesz w tekście środki artystyczne i wyjaśnisz ich funkcje.

  • Wyjaśnisz, w jaki sposób Eugène’a Delacroix ukazał cechy bohatera bajronicznego na swym obrazie.