Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1YKr8bwtmXYb1
George Byron; il. za: Elbert Hubbard, Little Journeys to the Homes of English Authors, vol. 5, New York 1916.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

George Byron (1788–1824) – poeta angielski, jeden z głównych twórców europejskiego romantyzmu. Zasłynął nie tylko ze względu na swoją twórczość, ale także skandalizującą biografię. Zarówno jego ekscentryczna osobowość, jak i burzliwy życiorys sprawiły, że już za życia otoczyła go legenda. Byron był znany z licznych skandali ‒ wdawał się w głośne romanse, wkrótce po zawarciu małżeństwa został rozwodnikiem, miał radykalne poglądy polityczne, przez co przypisywano mu związki z rewolucjonistami. Ostracyzm społeczny, wywołany separacją z żoną i kolejnymi romansami, zmusił Byrona do opuszczenia Anglii. Wiele podróżował: do Niemiec, Szwajcarii, Włoch, ale szczególnie upodobał sobie Grecję. Zaangażował się w działania niepodległościowe na rzecz tego kraju, chciał uczestniczyć w powstaniu przeciwko Turcji.

Odważne, bezkompromisowe działania zjednały poecie rzeszę sympatyków. Istotna była także aktualność jego utworów, dzięki której postrzegano go jako wyraziciela dążeń i pragnień całego pokolenia romantyków. Twórczość i biografia Byrona przyczyniły się do wykształcenia zjawiska określanego jako bajronizm. W jego obrębie mieszczą się: określona postawa wobec świata, typ bohatera literackiego, a także tendencje literackie. Bajronizm jest zatem zjawiskiem bardzo szerokim:

Agnieszka Wnuk Bajronizm jako jeden z języków polskiego romantyzmu. Polskie adaptacje i modyfikacje

Tworzy on [...] swego rodzaju osobny język (kod) romantyzmu, funkcjonujący nie tylko na poziomie tekstów empirycznych (literackich i pozaliterackich), lecz także tekstów kultury: a więc na poziomie gestów, zachowań, przyjmowanych póz społecznych [...]. W takim też rozumieniu, jako czytelny w czasach romantyzmu system znaków, bajronizm funkcjonował w całej Europie, ogarniętej fascynacją osobą i dziełem Byrona: naśladowaniem bądź potępieniem jego stylu życia, a przez to i utworów.

przecz1 Źródło: Agnieszka Wnuk, Bajronizm jako jeden z języków polskiego romantyzmu. Polskie adaptacje i modyfikacje, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2010, nr 8, s. 231–232.
R1M34rtOClpJT
George Sanders, George Byron, ok. 1807–1809
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Bajronizm jako postawa wobec świata oznaczał w kulturze romantyzmu bunt wobec konwencjonalnej moralności i fałszu. Na wzorzec postawy składały się bezkompromisowość, indywidualizm, poszukiwanie własnej drogi, czyli cechy i zachowania charakterystyczne dla samego autora. Istotny był również nakaz walki o szeroko pojętą wolność. Cechy postawy bajronicznej nosi również wykreowany na kartach literatury bohater bajroniczny. To samotny indywidualista oraz buntownik występujący przeciw powszechnie przyjętym prawom i normom społecznym, a także moralności. Zdolny do popełnienia zbrodni, jednak dręczony przez wyrzuty sumienia. Ulega wielkim namiętnościom: miłości i nienawiści; jego uczucie kończy się tragicznie. Jest nieszczęśliwy i samotny, żyje przeszłością, skłócony z ludźmi i światem. Postawa bohatera bajronicznego jest często łączona z pesymizmem, rozpaczą, wewnętrzną uczuciową pustką, tragizmem.

Bajronizm jako tendencję literacką cechuje swoboda kompozycyjna i synkretyzm rodzajowysynkretyzm rodzajowysynkretyzm rodzajowy. Oznacza również sięganie po wzorce gatunków ukształtowanych przez Byrona (powieść poetyckapowieść poetyckapowieść poetycka, poemat dygresyjny).

RmEL7IDtj1LkC1
Ivan Aivazovsky, George Byron na San Lazzaro, 1899
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Giaur, powieść poetycka Byrona wydana w 1813 roku, to utwór ukazujący historię miłości Giaura i Leili, niewolnicy z haremu tureckiego baszy Hassana. Kobieta zostaje zamordowana przez baszę, który odkrył jej zdradę. Pisarz, wykorzystując wątek miłosny, skupia się na postaci głównego bohatera – owładniętego żądzą zemsty, pełnego namiętności, skłóconego ze światem samotnika, ścigającego mordercę ukochanej. Powieść poetycka Byrona ukazuje skomplikowane uczucia i stany duszy Giaura – wzorcowy portret bohatera bajronicznego.

Słownik

powieść poetycka
powieść poetycka

gatunek poezji narracyjnej popularny w romantyzmie. Powieść poetycka powstała w Anglii, za jej twórcę uznaje się Waltera Scotta. Łączy elementy epickie i liryczne, a jej fabuła jest mocno udramatyzowana. Zbliżona treścią do współczesnej noweli lub powieści. Ma luźną, fragmentaryczną budowę, jest tajemnicza, zagadkowa, jej tok zaś pełen luk i zakłóceń w chronologii (inwersja czasowa). Tło wydarzeń jest często historyczne lub orientalne. Bohater powieści poetyckiej, zazwyczaj rozdarty wewnętrznie i zbuntowany przeciw światu samotnik, stanowi niejednokrotnie maskę, kryjącą ideową i liryczną osobowość twórcy

synkretyzm rodzajowy
synkretyzm rodzajowy

(gr. synkrētismós – połączenie, sojusz wojenny) – połączenie elementów liryki, epiki i dramatu