Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli. W puste miejsca wpisz cytaty z Giaura, które ilustrują wskazane cechy bohatera bajronicznego.

RvI1iIOPUNl66
(Uzupełnij).
R1AZXZfv1q8nd1
Polecenie 2

Wykorzystując mapę myśli oraz cytaty z Giaura zamieszczone w e‑materiale, wskaż cechy, które łączą Giaura z bohaterami romantycznymi, oraz te, które ich różnią. Jako przykład możesz wykorzystać postać Kordiana z dramatu Juliusza Słowackiego lub Konrada z III cz. Dziadów Adama Mickiewicza. Uzasadnij swój wybór.

RpKm7wvfIlbMi
(Uzupełnij).