Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1R8y0Q5mKMcy1
Ćwiczenie 1
W jaki sposób na przedstawienie głównego bohatera wpływa fakt, że nie poznajemy jego imienia i nazwiska, a jedynie określenie „Giaur”, czyli „niewierny”, „wyznający inną religię”? Zaznacz poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Podkreśla to tajemniczość postaci., 2. Jest to wyrazem indywidualizmu postaci., 3. Podkreśla to wyobcowanie bohatera i jego odmienność., 4. Podkreśla to tragizm bohatera.
kindżał
11
Ćwiczenie 2

Na podstawie podanego fragmentu scharakteryzuj stan emocjonalny bohatera. Wskaż środki językowe, które pozwalają oddać emocje postaci.

George Byron Giaur

W krainach zimnych i serca są chłodne,
Uczuć prawdziwej miłości nie godne.
W moim gorącym sercu, czucia moje
Wrzały jak w Etnie płomieniste zdroje.
Nie umiem nucić w żałosnych piosenkach
O lubych więzach i okrutnych wdziękach.
Jeśli krwi burza, oczu błyskawica,
Ust nieme drżenie, mieniące się lica,
Serca katownia i głowy szaleństwo,
Śmiałość w zamiarach i w spełnieniu męstwo,
Pierś chciwa zemsty, dłoń zbrojna kindżałemkindżałkindżałem,
Wszystko, co czułem i co dokonałem,
Jeśli to znakiem kochania — kochałem!
Nie wiem, co wzdychać i skargi wywierać,
Wiem, jak wzajemność zyskać i umierać.
Umrę, lecz pierwej rozkoszy użyłem,
Niech co chce będzie — szczęśliwy już byłem. 
Mamże kląć losom? jam sprawca mej doli,
Ja chciałem cierpieć, nie zmieniłem woli,
Dziś wróć mi dawne trudy i rozkosze,
Jam gotów znosić, co zniosłem, co znoszę.
Gotów żyć znowu, jakeśmy z nią żyli,
Gotów na wszystko — prócz śmierci Leili.
Życia mojego żałować nie warto,
Żałuję życia, które jej wydarto.
Ona spi falmi nakryta chłodnemi!
Ach! czemuż grobu nie miała na ziemi, —
Czemuż to serce schorzałe nie może
Znaleźć i dzielić jej podziemne łoże? — 
Ach! był to anioł życia i światłości,
Widzę go dotąd w oczach moich gości,
Krąży wkoło mnie, wabi mnie i nęci,
Moja zaranna jutrzenka pamięci!
[...]
Ach! ona była mą gwiazdą polarną,
Zgasła, któż teraz oświeci noc czarną!
Ach! gdyby jeszcze weszła mi pogodnie,
Wiodła mnie znowu, chociażby na zbrodnie! 
Bo cóż dziwnego, że kto wraz postrada
I całe szczęście, i wszystkie nadzieje,
Pokornie głowy pod wyrok nie składa,
Ale klnie losom i z bolu szaleje,
I w zbrodniach szuka męczarniom ulżenia,
A zwiększa tylko winy i cierpienia? 
Ach! serce chore na wewnętrzne rany,
Nie dba na żaden cios zewnątrz zadany! 
Kto raz spadł z niebios, już się nic nie lęka,
Mniejsza gdzie spadnie, wie, że wszędzie męka.

C3 Źródło: George Byron, Giaur, tłum. A. Mickiewicz, Kraków 2017, s. 35–36.
RpzII8YiGXQA1
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Na podstawie fragmentu utworu z ćwiczenia 3. scharakteryzuj sposób postrzegania miłości przez Giaura.

RrAV1pIrDJFEf
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4

Na podstawie podanego fragmentu scharakteryzuj postawę bohatera w obliczu śmierci.

George Byron Giaur

Nie mów pacierzy, w skutek ich nie wierzę,
Silniejsza rozpacz niż twoje pacierze. 
Zbawienia nie wart jestem — i nie żądam,
Nie raju, ale spoczynku wyglądam. 
[...]
Wszystkie me grzechy i część mych boleści:
Ale mi nie mów więcej o pokucie;
Już późno! bliskiej śmierci mam przeczucie.
Chociażbym przyjął wiarę objawioną,
Czy ty odrobisz, co już raz zrobiono?
Za łzy pociechy wdzięczen jestem tobie.
Ksiądz nie pomoże nic w mojej chorobie,
Tajnie mej duszy sam w milczeniu badaj,
Jeśli masz litość nade mną, nie gadaj.
Gdybyś mógł wrócić życie mej Leili,
Ja bym pokutę zaczął od tej chwili,
Kupiłbym zaraz i msze, i odpusty,
I modliłbym się stygnącymi usty. 
Pódź do jaskini, gdy strzelcy wychwycą
Z gniazda lwie małe, i rozmów się z lwicą,
Spróbuj ukoić jej żałosne jęki,
Mojej nie ulżysz, nie rozdraźniaj męki. —

C5 Źródło: George Byron, Giaur, tłum. A. Mickiewicz, Kraków 2017, s. 38–40.
RYi2vU8SpYeo8
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Z podanego fragmentu Giaura wypisz trzy metaforyczne określenia, które charakteryzują głównego bohatera. Wyjaśnij, jak je rozumiesz.

George Byron Giaur

W młodości latach, w szczęśliwych godzinach,
Gdym lubił dzielić smutki i wesela,
W mojej ojczyzny kwitnących dolinach
Miałem — czy mam go dotąd? — przyjaciela — [...]
Pierścień ten — niech go z rąk twoich otrzyma,
Wręcz mu i opisz, coś miał przed oczyma:
Ciało uwiędłe, duszę zagaszoną,
Łódź falą uczuć na step wyrzuconą,
Zwój pism zatarty — liść z dalekiej strony
Wichrem przygnany i mrozem zwarzony.

C4 Źródło: George Byron, Giaur, tłum. A. Mickiewicz, Kraków 2017, s. 38–39.
R1NSQ3j0FOMUT
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Omów malarski wizerunek Giaura stworzony przez Eugène’a Delacroix.  Wyjaśnij, w jaki sposób malarz ukazał cechy bohatera bajronicznego.

Zapoznaj się z malarskim opisem wizerunku Giaura stworzonego przez Eugène’a Delacroix.  Czy według ciebie malarz oddał ukazał cechy bohatera bajronicznego?

RGhBBOtec9yLS
Eugène Delacroix, Walka Giaura i baszy, 1835
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R7hNpnv8oneJs
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Na podstawie poniższego tekstu odpowiedz na pytanie: przeciwko czemu buntuje się bohater bajroniczny? W jaki sposób to robi? W odpowiedzi odnieś się także do postawy Giaura.

M. Piwińska Słownik literatury polskiej XIX wieku

Indywidualizm wczesnoromantyczny osiągnął apogeum w bajronizmie, dającym najjaskrawszy i najbardziej powszechny wyraz rozczarowania pokolenia, któremu wypadło żyć w epoce kryzysu wartości [...]. Istota buntu bajronistycznego tkwiła w skrajnym, aż do zemsty i zbrodni posuniętym proteście przeciw prawom świata, w sposób bezwzględny podporządkowującym jednostkę interesom zbiorowości. Bajronista to człowiek szlachetny, wyrastający ponad otoczenie siłą swych namiętności i wielkim poczuciem wolności i godności. Za przejaw najwyższego bezprawia uważał zniszczenie miłości [...]. Ugodzony w to, co miał najdroższego, stawał się zbrodniarzem, wydawał wojnę ziemi, a ulgę znajdował w zbrodniach i zemście, w wymierzaniu kary złemu światu. Na obliczu bohatera bajronowskiego wyryte są [...] zbrodnie, ale jednocześnie przetrawione jest ono smutkiem, cierpieniem, poczuciem winy. Miłość, zbrodnia i ból, to najbardziej zaakcentowane w jego psychice doświadczenia. Istotnym rysem bohaterów bajronowskich jest więc samotność, izolacja od świata, ucieczka w egzotyczne i puste przestrzenie lub w sztuczne raje [...].

C2 Źródło: M. Piwińska, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 368: Indywidualizm.
R67fahIL8yi3k
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z podanym fragmentem, a następnie wykonaj polecenia.
1. Wyjaśnij, z czego wynikała popularność bajronizmu w epoce romantyzmu.
2. Rozważ, czy w dzisiejszych czasach Byron byłby popularny. Uzasadnij swoje zdanie.
Zapoznaj się z podanym fragmentem, a następnie wykonaj polecenia.
1. Wyjaśnij, z czego wynikała popularność bajronizmu w epoce romantyzmu.
2. Rozważ, czy w dzisiejszych czasach Byron byłby popularny. Uzasadnij swoje zdanie.
S. Treugutt Słownik literatury polskiej XIX wieku

W Byronie rozpoznawano prawdę własnego cierpienia, własną pasję. Bo bohater Byrona, obarczony zwykle piętnem negacji, nawet przestępstwa, był wyniosły, dumny, był świadectwem tragizmu ludzkiej kondycji. W orientalnym lub historycznym kostiumie tego bohatera ludzie w różnych krajach rozpoznawali własne namiętności i potężne echo swojego niepokoju. Głos Byrona docierał przede wszystkim do młodej generacji, do ludzi o żywych aspiracjach i o znikomych - w Europie Świętego Przymierza - możliwościach swobodnego rozwoju. Byron idealnie trafił w ducha czasu, stał się sygnałem wywoławczym nowej poezji, wyzwolonej obyczajowości, prawdy przeżywania, a przede wszystkim buntu, najrozmaiciej przeżywanego od kategorii psychicznych po  politykę, rzucającego wyzwanie i moralnemu zakłamaniu i tyranom.

C6 Źródło: S. Treugutt, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 71: Bajronizm.
RfIlpkCQ6ipqk
(Uzupełnij).