Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RmeWaqsamxo2f
Zdjęcie przedstawia leżący na blacie tablet z wykresem . Obok niego leżą pusta kartka papieru i ołówek.

Rodzaje polityk publicznych. Modele polityki gospodarczej

Źródło: domena publiczna.

Pojęcie „polityka” oznacza sztukę rządzenia państwem. Pisał już o tym Arystoteles, dla którego obowiązkiem obywatela Aten było zajmowanie się polityką. Z czasem definicja tego pojęcia zaczęła się zmieniać. Współcześnie jest ono wieloznaczne – obok polityki rozumianej w znaczeniu arystotelesowskim spotykamy pojęcie polityki publicznej, której zadaniem jest prowadzenie przez państwo działalności na rzecz swoich obywateli. Jednym z rodzajów polityki publicznej jest polityka gospodarcza realizowana przez państwo.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz pojęcie „polityka publiczna”.

  • Scharakteryzujesz rodzaje polityk publicznych.

  • Przedstawisz modele polityki gospodarczej państwa.

  • Omówisz cele polityki gospodarczej.

  • Wyjaśnisz pojęcie finansów publicznych.