Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Ra1x2iUQiZhrR
Ilustracja przedstawia proporzec Prezydenta RP. To płat tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem orła państwowego w koronie pośrodku płata, w obramowaniu z białego wężyka generalskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – podsumowanie

Źródło: domena publiczna.

Głowa państwa polskiego ma silną legitymizację do sprawowania władzy. Prezydent RP wybierany jest w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Wielu jednak zarzuca prezydentom, że nie są dość skuteczni w swoich działaniach. „Strażnik żyrandola”, „długopis” – to tylko niektóre z określeń świadczących o niewielkiej estymie, jaką cieszy się ten urząd w polskim systemie politycznym. Czy słusznie?

Twoje cele
  • Podsumujesz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą urzędu Prezydenta RP.

  • Przeanalizujesz pozycję ustrojową Prezydenta RP.

  • Poznasz siedziby Prezydenta RP.