Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RO2hZow6vOdl6
Ilustracja okładkowa (poglądowa) przedstawia kolorowe kule bilardowe w ruchu. Na tle ilustracji umieszczono tytuł "Jak brzmi zasada zachowania pędu?".

Jak brzmi zasada zachowania pędu?

Źródło: dostępny w internecie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Billard.JPG [dostęp 25.04.2022 r.], licencja: CC BY-SA 4.0.

Czy to nie ciekawe?

W izolowanym układzie mechanicznym złożonym z kilku ciał, ruch jednego z elementów skutkuje ruchem pozostałych. W tym materiale dowiesz się, jaki jest związek tego faktu z wielkością jaką jest pęd.

Twoje cele
  • Poznasz treść zasady zachowania pędu;

  • Dowiesz się co to znaczy, że całkowity pęd układu izolowanego jest wartością stałą;

  • Przeanalizujesz przykład układu, w którym spełniona jest zasada zachowania pędu;

  • Zastosujesz pozyskana wiedzę do rachunkowego rozwiązywania zadań, w których spełniona jest zasada zachowania pędu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida