Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Rgrliy0GJAabB
Masyw Sesvenna, Alpy

Topos homo viator

Masyw Sesvenna, Alpy
Źródło: Dominicus Johannes Bergsma, licencja: CC BY-SA 4.0, dostępny w internecie: Wikimedia Commons.

Encyklopedyczna definicja hasła „człowiek” mówi, że jest to rozumny ssak o dwunożnej postawie, komunikujący się za pomocą złożonego kodu językowego oraz mający wysoko rozwinięte potrzeby społeczne. Temu skrótowemu opisowi nie przeczą inne próby zmierzenia się z odwiecznym pytaniem: “kim jest człowiek?”. Często za podstawową cechę człowieka przyjmuje się fakt, że jest to istota nieustająco znajdująca się w drodze. Nie musi to być jednak tylko droga w znaczeniu fizycznym, ale również w sensie duchowym. Wedle tej koncepcji każdy z nas to HOMO VIATOR, wędrujący własną ścieżką życia.

Twoje cele
  • Zinterpretujesz topos homo viator w wybranych fragmentach Biblii.

  • Ustalisz motywację decyzji bohaterów.

  • Zaklasyfikujesz wybranych bohaterów biblijnych do odpowiedniego typu wędrowca.