Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RyzD5eesdBHne
Zdjęcie przedstawia widok z dołu do góry na wysoki wieżowiec wykonany z szkła i konstrukcji metalowych.

Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

NAFTA, EFTA, CEFTA – na pewno słyszeliście już nieraz te nazwy. Czy wiecie jednak, co się pod nimi kryje?

Końcówka „FTA” w nazwie organizacji międzynarodowej najczęściej oznacza strefę wolnego handlu (z ang. free trade area, FTA). Państwa, które zdecydują się przyłączyć do takiej strefy, zobowiązują się do stopniowej eliminacji wszelkich barier i ograniczeń we wzajemnej wymianie handlowej (przede wszystkim ceł) tak, by towary w ramach strefy krążyły bez żadnych przeszkód, jakby granice między tymi państwami dla tych towarów nie istniały.

CEFTA, czyli Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, jest taką właśnie strefą, funkcjonującą przede wszystkim na obszarze państw Europy Południowej. Polska, choć obecnie nie jest uczestnikiem tej formy współpracy, była jednym z państw założycielskich ugrupowania i jego zaangażowanym członkiem przez kilkanaście lat. Przekonajmy się, jak przebiegała ta forma integracji gospodarczej państw, jakie miała znaczenie dla naszego kraju i jaka jest jej rola współcześnie.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz genezę utworzenia Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

  • Przeanalizujesz zmiany składu członkowskiego Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

  • Scharakteryzujesz cele funkcjonowania Stowarzyszenia.

  • Ocenisz znaczenie Stowarzyszenia dla Polski, w czasie kiedy uczestniczyła ona w tej formie współpracy międzynarodowej i współcześnie – dla obecnych państw członkowskich.