Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1dwfRgP01t5K
Obraz przedstawia fresk umieszczony na suficie kościoła. Fresk przedstawia niebo, na którym unoszą się w chmurach postacie ludzkie, anioły.

Sztuka wyrażania emocji. Wprowadzenie do kultury baroku

Giovanni Battista Gaulli, wnętrze kościóła Il Gesù w Rzymie, 1674
Źródło: LivioAndronico (fragment zdjęcia), licencja: CC BY-SA 4.0.

W jaki sposób duch epoki wpływa na sposób artystycznego wyrazu? Czy wzorce piękna zmieniają się zależnie od tendencji filozoficznych i przemian politycznych? Jakie emocje wyrażała sztuka baroku i co było ich źródłem?

Przemiany polityczne, ekonomiczne, które miały miejsce w czasach baroku, spowodowały, że człowiek poczuł się zagubiony. Stracił wiarę w harmonię świata i możliwości poznawcze. Rzeczywistość okazywała się nieprzewidywalna i pełna sprzeczności. Zarysował się ogólny kryzys świadomości społecznej, wzrastało poczucie lęku, weryfikowano wartości i podstawowe pojęcia. To doświadczenie odbijało się w literaturze, filozofii, malarstwie, a nawet architekturze epoki.

Twoje cele
  • Opiszesz sposób wyrażania emocji w wybranych przykładach architektury i malarstwa barokowego.

  • Wskażesz w tekstach kultury środki wyrazu charakterystyczne dla stylu barokowego oraz omówisz ich funkcje.

  • Porównasz dzieła barokowe z dziełami, które powstały we wcześniejszych epokach, wskazując na nowatorski sposób ukazywania emocji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida