Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
ep2019.contentplus.io:R4JzM5xcYCZOZ

Etapy rozwoju UE

Źródło: licencja: CC 0, [online], dostępny w internecie: www.pixabay.com.pl.

Unia Europejska istnieje dopiero od 1993 roku (na mocy podpisanego w 1992 roku traktatu z Maastricht). O wcześniejszych organizacjach, na bazie których powstała, powinno się mówić ,,wspólnoty europejskie”. Była to najpierw Europejska Wspólnota Węgla i Stali, następnie Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Proces integracji europejskiej rozpoczął się już w 1947 roku od planu Marshalla (nazwa pochodzi od nazwiska jego twórcy). Był to program mający na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego zniszczonej w czasie II wojny światowej Europy poprzez wsparcie finansowe USA. Wielkie zniszczenia ekonomiczne, które były wynikiem obu wojen światowych, stanowiły czynnik uświadamiający mieszkańcom Europy potrzebę odbudowy gospodarki na zasadach wzajemnego poszanowania i współpracy. Głównym celem integracji miało być porozumienie dwóch dawnych wrogów – Francji i Niemiec, jednak uzależnienie części krajów od ZSRR spowodowało podzielenie Europy na dwie części. Europa Zachodnia mogła dzięki temu wsparciu szybciej się rozwinąć, a kraje będące pod wpływem Związku Radzieckiego zmuszone były odmówić pomocy finansowej.

Twoje cele
  • Przedstawisz kolejne etapy integracji europejskiej.

  • Wymienisz kraje, które przystępowały do Wspólnoty w ramach kolejnych rozszerzeń.

  • Scharakteryzujesz najważniejsze traktaty dotyczące pogłębiania współpracy gospodarczej i politycznej

  • Określisz główne cele Unii Europejskiej.

  • Ocenisz korzyści wynikające ze współpracy w ramach Unii Europejskiej.