Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R16rttIdlPABC
Zdjęcie przedstawia sześć figur szachowych, stojących w jednym rzędzie. Są to: król, królowa, goniec, wieża, koń i pion.

Status społeczny

Źródło: ejaugsburg, domena publiczna.

„Wolność, równość, braterstwo” – te hasła rewolucji francuskiej bardzo dobrze oddają współczesne pragnienia i dążenia w sferze społecznej. Jednak zarówno teraz, jak i wtedy, pod koniec XVIII wieku, hasło to nie jest w stanie zmienić natury społeczeństwa. My, ludzie, zajmujemy w nim określone pozycje. A nasze życie to ciągła walka o ich utrzymanie bądź zmianę. Możemy dążyć do tego, by odbywała się zgodnie z ideałami oświecenia, ale na hierarchiczny wymiar struktur społecznych nie mamy wpływu. Status społeczny to kategoria socjologiczna, która pozwoli ci zrozumieć umiejscowienie człowieka w tych strukturach.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz rodzaje statusów przypisywanych jednostce w społeczeństwie.

  • Ocenisz, jak role społeczne wpływają na status członka grupy oraz na status społeczny.

  • Przeanalizujesz poziom zbieżności struktury społeczno‑zawodowej z uwzględnieniem pomiaru wartości czynników statusu społecznego.