Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Raxoa7rnNLOIo
Fotografia przedstawia ustawione w rzędzie stare książki. Grzbiety książek są zniszczone, tytuły wytłoczone są ozdobnymi czcionkami.

„Każda epoka ma swe własne cele” – między romantyzmem a pozytywizmem

Adam Mickiewicz w wierszach takich jak Oda do młodościRomantyczność wykłada bezpośrednio swoje poglądy na nowy, inspirowany ideałami romantyzmu stan świadomości.
Nieco później Adam Asnyk, będąc twórcą doświadczonym przez klęskę powstania styczniowego oraz wychowanym w duchu filozofii pozytywistycznej, kieruje swoje sonety i wiersze liryczne do człowieka tzw. czasów niepoetyckich.
Dwaj wybitni przedstawiciele swoich epok zostali zatem ukształtowani w różnych czasach, wytyczając swoją twórczością nowe trendy w literaturze i wyznaczając własny system aksjologiczny.

Twoje cele
  • Wskażesz najważniejsze idee zawarte w utworach Adama Mickiewicza i Adama Asnyka

  • Porównasz idee fundamentalne dla romantyzmu i pozytywizmu.

  • Dokonasz analizy i interpretacji utworów charakterystycznych dla obu epok.

  • Usystematyzujesz wiedzę na temat romantyzmu i pozytywizmu.