R1eOD8sAWU8Nl
Zdjęcie przedstawia dziurkę od klucza.

Przed-sądy

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Czym są przesądy? W potocznym rozumieniu są to mocno zakorzenione, błędne przekonania. Jeśli dziwi nas, np. że starożytni Grecy lub Chińczycy posługiwali się złożoną i precyzyjną techniką, to zakładamy tym samym, że ludzie, którzy żyli dawno temu, rozumieli rzeczywistość gorzej niż my. Czy powinniśmy się pozbyć przesądów, aby lepiej rozumieć świat? A może przesądy nie muszą być błędne? W tej lekcji skupimy się na hermeneutycznej koncepcji przesądów, zwanych też przed‑sądami.

Twoje cele
  • Porównasz hermeneutyczne rozumienie przesądów ze znaczeniem, jakie mają w filozofii pozytywistycznej.

  • Przedstawisz koncepcję przesądów Martina Heideggera.

  • Omówisz znaczenie przesądów (i przed‑sądów) w filozofii hermeneutycznej, odnosząc się do poglądów Wilhelma Diltheya, Martina Heideggera i Hansa‑Georga Gadamera.