Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R15O0dDhWEdJ2
Zdjęcie przedstawia formację skalną. U podstawy ma strome regularne ściany. Im wyżej, tym bardziej nieregularna forma rzeźby. Posiada ona liczne półki skalne oraz wgłębienia. Na szczycie znajduje się formacja przypominająca grzyb skalny.

Budowa geologiczna, skały – powtórzenie

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/ska%c5%82y-kochanie-natura-chmury-4574450/, domena publiczna.

Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w poszczególnych e‑materiałach dotyczących budowy i składników wnętrza naszej planety, warto usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności. Materiał ten jest podsumowaniem wiadomości dotyczących budowy wnętrza Ziemi, jej składu chemicznego i właściwości fizycznych, a także źródeł wiedzy geologicznej, minerałów, skał, surowców mineralnych i typów złóż.

Twoje cele
  • Wymienisz metody poznawania wnętrza Ziemi.

  • Opiszesz budowę wnętrza Ziemi.

  • Scharakteryzujesz jej właściwości fizyczne i chemiczne.

  • Rozpoznasz i sklasyfikujesz skały i minerały.

  • Wyróżnisz minerały skałotwórcze i określisz ich rolę w budowie skorupy ziemskiej.

  • Przedstawisz genezę głównych rodzajów skał.

  • Podasz przykłady zastosowania surowców mineralnych w gospodarce.

  • Podasz nazwy głównych form występowania złóż różnych surowców mineralnych oraz scharakteryzujesz metody ich eksploatacji.