Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1FMqQ8ithf0t
Zdjęcie przedstawia pryzmat leżący na szklanym stole. Tło jest niebieskie.

Twierdzenie Eulera dla ostrosłupów

Źródło: Michael Dziedzic, dostępny w internecie: www.unsplash.com.
bg‑gray2

Treści zawarte w tym e‑materiale wykraczają poza podstawę programową. Jeśli jednak:

  • interesujesz się matematyką,

  • chcesz studiować na kierunku, gdzie będzie wykładana matematyka,

  • bierzesz udział w konkursach matematycznych, zachęcamy Cię do zapoznania się z tym e‑materiałem.

Poznasz twierdzenie Eulera dla ostrosłupów. Na lekcjach matematyki poznałeś już twierdzenia, których treść jest ściśle związana z nazwiskiem autora (na przykład twierdzenie Pitagorasa albo twierdzenie Talesa). Euler należał niewątpliwie do najbardziej genialnych i płodnych matematyków wszech czasów. Jego imię stawia się w historii nauk ścisłych na równi z Newtonem, Kartezjuszem czy Galileuszem.

RDghcPPxTjcRP
Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Leonard Euler (17071783) urodził się w Szwajcarii. W Bazylei słuchał wykładów wielkiego matematyka Jana Bernoulliego. Już w wieku lat szesnastu otrzymał tytuł magistra. Pierwsze jego prace dotyczyły nawigacji. Później jednak poświęcił się matematyce. W 1748 roku wydano w Lozannie jego trzytomowe dzieło „Wstęp do analizy nieskończenie małych”, które było zbiorem prac i artykułów Eulera pisanych na przestrzeni lat. Dzieło to ugruntowało jego pozycję jako najwybitniejszego ówczesnego matematyka.

Znasz już twierdzenie Eulera dotyczące własności wielościanów wypukłych. Udoskonalisz umiejętność jego stosowania w przypadku ostrosłupów. Nauczysz się, jak klasyfikować ostrosłup dzięki ilości jego wierzchołków, krawędzi i ścian. Twoim głównym celem jest ćwiczenie wyobraźni przestrzennej. Po ukończeniu tej lekcji będziesz w stanie określić nazwę ostrosłupa, znając wyłącznie liczbę jego krawędzi. Będziesz też w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest związek między liczbą wierzchołków a liczbą ścian dowolnego ostrosłupa. Niech mottem tej lekcji będzie wypowiedź wielkiego matematyka francuskiego Laplace’a:

Czytajcie, czytajcie Eulera, on jest naszym wielkim nauczycielem.

Twoje cele
  • rozpoznasz wielościany, w szczególności ostrosłupy;

  • zastosujesz zależności między liczbą krawędzi, wierzchołków i ścian ostrosłupów;

  • przeprowadzisz rozumowanie pomagające ustalić strategię rozwiązania zadania.