RiXCojheh0POB
Fotografia przedstawiająca ścianę ozdobioną muralem. Po lewej stronie ukazana kobieta w sile wieku. Ubrana jest w sukienkę z kołnierzykiem, szerokim pasem i podwiniętymi rękawami. Postać ma upięte siwe włosy i tatuaże na przedramionach. Są to napisy Polon i Rad. W uniesionych dłoniach trzyma kolby stożkowe. Kolba po lewej stronie wypełniona jest wytryskującym płynem, postać patrzy na tę kolbę. Wewnątrz kolby po prawej stronie znajdują się miniaturowe wielkomiejskie budynki. Wylatują z niej pęcherzyki powietrza, które dalej układają się w napis Urodziłam się w Warszawie. Poniżej napis Maria Skłodowska-Curie. Warszawianka, rocznik 1867. Wystąpienia publiczne zaczynała od słów Urodziłam się w Warszawie... Jedyna w historii podwójna noblistka. Odkryła pierwiastki rad i polon, za co 100 lat temu – w 1911 roku – uhonorowano ją Nagrodą Nobla. U dołu podpis Marii Skłodowskiej-Curie.

Tożsamość polska członków Polonii

Mural „Urodziłam się w Warszawie” znajdujący się przy ul. Lipowej 3 w Warszawie
Źródło: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0.

Według szacunkowych danych Polonia stanowi 1/3 narodu polskiego. Oznacza to, że około 21 mln osób poczuwających się do narodowości polskiej mieszka poza granicami naszej ojczyzny. Ich tożsamość narodowa – związki z krajem, znajomość języka polskiego i polskiej kultury – jest różna. Zgodnie z art. 6 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz zróżnicowanie form i treści tożsamości polskiej członków Polonii.

  • Wskażesz czynniki wpływające na utrzymanie tożsamości polskiej wśród członków Polonii.

  • Zdefiniujesz pojęcia: „tożsamość narodowa”, „asymilacja”, „Polonia”.