Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1am77JPHJijE
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia wzór E=mc2 (dwa do kwadratu), inaczej Energia wielka litera E jest równoważna iloczynowi masy m i prędkości światła do kwadratu. Albert Einstein sformułował słynne równianie dotyczące równoważności masy i energii. „E” oznacza energię, a „m” masę, czyli miarę ilości materii. Energia i materia są wymienne. Albert Einstein jest uważany za jednego z najwybitniejszych fizyków wszech czasów. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1921 r., twórca szczególnej teorii względności i autor wynikającego z niej równania E=mc2. Jego ogólna teoria względności jest uważana za jeden z największych przełomów w fizyce XX wieku. Einstein opublikował ponad 450 prac, w tym co najmniej 300 naukowych. [źródło: https://whatnext.pl/czy-zawsze-emc2/]. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Na czym polega związek między energią i masą dla cząstki w ruchu?".

Na czym polega związek między energią i masą dla cząstki w ruchu?

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/matematyka-e-r%c3%b3wna-si%c4%99-mc-kwadrat-390786/ [dostęp 21.04.2022 r.].

Czy to nie ciekawe?

Przyzwyczajeni jesteśmy do klasycznego wzoru opisującego związek między prędkością cząstki a energią ruchu, nazywaną energię kinetyczną, w postaci . Wzór ten można wyprowadzić, wyznaczając pracę wykonaną przy rozpędzaniu ciała przez wypadkową sił zewnętrznych działających na ciało. Jaki uzyskuje się wzór, jeżeli siłę opiszemy klasycznym wzorem w tak zwanej postaci uogólnionej F= Δ p Δ t, ale pęd występujący we wzorze opiszemy wzorem relatywistycznym p=mv1-(vc)2? Dowiesz się tego w tym e‑materiale.

Twoje cele
  • dowiesz się, jaki wzór opisuje relatywistyczną energię kinetyczną,

  • poznasz różnice między klasyczną i relatywistyczną energią kinetyczną,

  • zrozumiesz, dlaczego klasyczny wzór na energię kinetyczną ma ograniczone zastosowania,

  • zastosujesz zdobytą wiedzę w analizie zjawisk,

  • przeanalizujesz i zinterpretujesz wzór opisujący relatywistyczną energię kinetyczną.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida