Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1QuOCko8Mahq
Zdjęcie przedstawia mężczyznę, który ma skute kajdankami ręce. Trzyma je za plecami. Ubrany jest w czarną koszulkę i czerwone spodenki. Przed mężczyzną jest stalowa krata.

Postępowanie karne: uczestniczące w nim organy i strony oraz przebieg

Źródło: Kindel Media, domena publiczna.

Każda społeczność funkcjonuje na podstawie określonych norm postępowania. Są to zarówno normy zwyczajowe, religijne, jak i normy prawne. Wśród tych ostatnich wyróżnić możemy np. normy prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy albo prawa karnego. Naruszenie norm prawnych wiąże się z określonymi konsekwencjami. W przypadku naruszenia norm prawa karnego istnieje możliwość ukarania sprawcy czynu zabronionego, co może się wiązać nawet z możliwością pozbawienia go wolności. Droga do skazania i wymierzenia kary wiedzie jednak przez proces karny i bywa skomplikowana, ponieważ na szali ważą się ludzkie losy. W celu zabezpieczenia porządku społecznego działają określone instytucje państwa, które z jednej strony ścigają przestępców, a z drugiej bronią i wspierają ofiary, zaś w postępowaniu karnym zabezpieczają prawa i interesy obu tych grup.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest postępowanie karne.

  • Scharakteryzujesz role organów prowadzących postępowanie i stron biorących w nim udział.

  • Przeanalizujesz przebieg postępowania karnego.

  • Przygotujesz projekt prywatnego aktu oskarżenia.