Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1QuOCko8Mahq
Zdjęcie przedstawia mężczyznę, który ma skute kajdankami ręce. Trzyma je za plecami. Ubrany jest w czarną koszulkę i czerwone spodenki. Przed mężczyzną jest stalowa krata.

Postępowanie karne: uczestniczące w nim organy i strony oraz przebieg

Źródło: Kindel Media, domena publiczna.

Każda społeczność funkcjonuje na podstawie określonych norm postępowania. Są to zarówno normy zwyczajowe, religijne, jak i normy prawne. Wśród tych ostatnich wyróżnić możemy np. normy prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy albo prawa karnego. Naruszenie norm prawnych wiąże się z określonymi konsekwencjami. W przypadku naruszenia norm prawa karnego istnieje możliwość ukarania sprawcy czynu zabronionego, co może się wiązać nawet z możliwością pozbawienia go wolności. Droga do skazania i wymierzenia kary wiedzie jednak przez proces karny i bywa skomplikowana, ponieważ na szali ważą się ludzkie losy. W celu zabezpieczenia porządku społecznego działają określone instytucje państwa, które z jednej strony ścigają przestępców, a z drugiej bronią i wspierają ofiary, zaś w postępowaniu karnym zabezpieczają prawa i interesy obu tych grup.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest postępowanie karne.

  • Scharakteryzujesz role organów prowadzących postępowanie i stron biorących w nim udział.

  • Przeanalizujesz przebieg postępowania karnego.

  • Przygotujesz projekt prywatnego aktu oskarżenia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida