Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1JqY6u8TZpar
Na ilustracji znajduje się trójwymiarowy plan miasta Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Jest ono położone nad rzeką. Zabudowania pokryte czerwonymi dachami są otoczone murami i basztami. W centralnej części miasta znajduje się plac. Wokół miasta widoczne są pola uprawne.

Romanizacja i urbanizacja prowincji Imperium Romanum

Rekonstrukcja miasta Colonia Claudia Ara Agrippinensium (na ok. 50 r. n.e.), która dała początek dzisiejszej Kolonii.
Źródło: Nicolas von Kospoth, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Tacyt, jeden z najwybitniejszych historyków rzymskich (I–II w.), opisał w dziele Żywot Agrykoli (rozdz. 21) działalność swojego teścia, namiestnika Brytanii w latach 77–85. Zachęcał on mieszkańców zarządzanej przez siebie prowincji do przejmowania kultury rzymskiej. Tacyt wnikliwie opisał proces, który dziś nazywamy romanizacją: zarówno jej cel, którym było nakłonienie podbitej ludności do lojalności wobec Rzymu, jak i formę. Agrykola miał namawiać ludność miejscową do nauki łaciny i sztuk wyzwolonych, a przede wszystkim zakładał nowoczesne miasta – z portykami, łaźniami i innymi wygodami, które okazały się bardzo atrakcyjne dla miejscowej ludności. Rezultaty podobnej polityki prowadzonej w całym państwie były imponujące. U progu cesarstwa w jego skład wchodziły olbrzymie obszary, na których nie istniały ośrodki miejskie, a miejscowa ludność nie uznawała kultury rzymskiej za swoją. Mniej więcej do końca III w. większość mieszkańców imperium żyła już w miastach i określała samych siebie jako Rzymian.

R1CqHEhsTNhtd1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia:  Trzeci wiek przed naszą erą, podboje Rzymu w basenie Morza Śródziemnego.  27 rok przed naszą erą, koniec republiki i początek okresu cesarstwa, Imperium Romanum.  Od pierwszego do trzeciego wieku naszej ery, urbanizacja prowincji rzymskich.  Od pierwszego do drugiego wieku naszej ery, intensywna romanizacja prowincji rzymskich.  212 rok naszej ery, nadanie obywatelstwa wolnym mieszkańcom przez cesarza Karakallę.  476 rok naszej ery, upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz wygląd i ustrój typowego rzymskiego miasta.

  • Scharakteryzujesz różnice w postępach urbanizacji i romanizacji w zależności od regionu imperium.

  • Wytłumaczysz związek urbanizacji i romanizacji z armią rzymską.