Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RkhXaNNcqJfgX
Zdjęcie przedstawia fragment dokumentu spisanego po polsku, odręcznie na pożółkłym papierze. Na górze większymi literami napisane jest: kopia oraz Stanisław August etc.

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja

Akces Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej 24 lipca 1792.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Powolni radom i życzeniom tej monarchini [carycy Katarzyny II], tudzież ojcowską troskliwością w kierowaniu we wszystkich okolicznościach starań naszych ku najlepszemu dobru krajowemu powodowani, do dzieła wzwyż wzmiankowanej konfederacji z wojskiem Rzeczypospolitej przystępujemy – podpisując to oświadczenie w Warszawie 24 lipca 1792 r., Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Tym samym król dołączył do szlachty, która wystąpiła przeciwko reformom Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja.

R1b4NIWtS9IOc1
Linia chronologiczna przedstawia następujące zdarzenia. Lata 1788-1792 Sejm Wielki. 14 lipca 1789 Rozpoczęcie Wielkiej rewolucji Francuskiej. Trzeci maja 1791 rok Uchwalenie Konstytucji trzeciego maja. 10 maja 1791 Założenie Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji. 18 maja Zawiązanie konfederacji targowickiej. 24 lipca 1792 Przystąpienie do konfederacji targowickiej. 1793 drugi rozbiór Polski. 1794 Powstanie Kościuszkowskie w Rzeczpospolitej. 1795 Trzeci rozbiór Polski. 1815 rok Kongres wiedeński.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wskażesz, dla kogo Konstytucja 3 maja oznaczała początek nowej, lepszej rzeczywistości, a dla kogo koniec wolności.

  • Rozstrzygniesz, czy Konstytucja 3 maja musiała upaść i kto był za to odpowiedzialny.

  • Wyjaśnisz, dlaczego czasem obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja były bardzo huczne, a czasem tajne albo w ogóle ich nie było.